Aktuální stav přípravy

S ohledem na nepřidělení finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2019 příprava projektu v současné době nepokračuje.

Menu