Představujeme Vám aktuální stav přípravy takzvaného zeleného zipu: tunelu s parkem na povrchu, který opětovně propojí obě části Spořilova, po desetiletí rozdělené víceproudou silnicí. Spořilov je jednou z oblastí nejvíce zasažených hlukem a smogem z aut nejen v Praze, ale v celé České republice. Může za to hustý provoz na Chodovské radiále a navazující Spořilovské spojce.

Spořilovská spojka je důležitou součástí nadřazeného městského systému komunikací v Praze. Propojuje Chodovskou radiálu (přivaděč D1) a Městský okruh. Dočasně také nahrazuje chybějící část Pražského okruhu, stavbu č. 511 (úsek Běchovice – D1).

Obyvatelé Spořilova i představitelé hlavního města a Městské části Praha 4 dlouhodobě požadovali řešení nešťastné dopravní situace na Spořilovské spojce, která je jednou z nejzatíženějších komunikací města. Nejvhodnějším řešením se nakonec ukázalo být zakrytí co nejdelšího úseku Spořilovské spojky tunelem, jako je to dnes běžné u frekventovaných silnic uvnitř měst po celém světě, pokud neexistuje alternativní možnost jejich trasování. Od roku 2015 do léta 2017 byla zpracovávána studie tunelu a úpravy přilehlého území, na němž vznikne nový park, který propojí obě části Spořilova: ZELENÝ ZIP PRO SPOŘILOV.

Menu