Aktuality

Pokračování přípravy

Aktuality
V letních měsících Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo odvolání o. s. SOS Spořilov a o. s. Zdravý Spořilov vůči rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení dle §7 odst. 6 zákona 100/2001 Sb. a potvrdilo rozhodnutí MHMP Odbor životního…
Číst celé

Spouštíme web projektu

Aktuality
Vážení návštěvníci, spouštíme pro Vás web projektu takzvaného Zeleného zipu – tunelu s parkem na povrchu, který opětovně propojí obě části Spořilova, po desetiletí rozdělené víceproudou silnicí. Naleznete zde nejen podrobný…
Číst celé

Přínosy a důsledky

Aktuality
V sekci Přínosy a důsledky naleznete informace o vlivech projektu na dopravu, akustickou situaci a imisní zatížení dotčeného území. Zároveň je odtud přístupný aktuální záznam záměru v informačním systému EIA.
Číst celé

Popis projektu

Aktuality
Na webu je nyní kompletní sekce Projekt. Naleznete zde nejen popis projektového a dopravního řešení komunikace Spořilovské spojky (tedy především tunelu, vzniklého zahloubením komunikace), tak i detailní charakteristiku návrhu povrchového uspořádání –…
Číst celé

Závěr zjišťovacího řízení

Aktuality
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6…
Číst celé
Menu