Příspěvky od Jakub Karlíček

Pokračování přípravy

V letních měsících Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo odvolání o. s. SOS Spořilov a o. s. Zdravý Spořilov vůči rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení dle §7 odst. 6 zákona 100/2001 Sb. a potvrdilo rozhodnutí MHMP Odbor životního…
Čtěte více

Spouštíme web projektu

Vážení návštěvníci, spouštíme pro Vás web projektu takzvaného Zeleného zipu – tunelu s parkem na povrchu, který opětovně propojí obě části Spořilova, po desetiletí rozdělené víceproudou silnicí. Naleznete zde nejen podrobný…
Čtěte více

Přínosy a důsledky

V sekci Přínosy a důsledky naleznete informace o vlivech projektu na dopravu, akustickou situaci a imisní zatížení dotčeného území. Zároveň je odtud přístupný aktuální záznam záměru v informačním systému EIA.
Čtěte více

Popis projektu

Na webu je nyní kompletní sekce Projekt. Naleznete zde nejen popis projektového a dopravního řešení komunikace Spořilovské spojky (tedy především tunelu, vzniklého zahloubením komunikace), tak i detailní charakteristiku návrhu povrchového uspořádání –…
Čtěte více

Závěr zjišťovacího řízení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6…
Čtěte více
Menu