Pokračování přípravy

V letních měsících Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo odvolání o. s. SOS Spořilov a o. s. Zdravý Spořilov vůči rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení dle §7 odst. 6 zákona 100/2001 Sb. a potvrdilo rozhodnutí MHMP Odbor životního prostředí v plném rozsahu (že stavba nepodléhá posouzení podle zákona).
Hlavní město Praha tak dále pokračuje v přípravě záměru zakrytí a související tramvajové trati.
Menu