Projekt

Termín realizace

Celkové trvání výstavby 3-4 roky.

Investiční náklady

Předpokládané celkové stavební náklady stavby cca 3,3 mld. Kč bez DPH.

Studie Zelený ZIP pro Spořilov

V návrhu je respektována stávající stopa Spořilovské; její změna by znemožnila výstavbu za provozu a způsobila kolaps dopravy. Součástí projektu je nová moderní a tichá tramvajová trať na Jižní Město, která optimálně obslouží Spořilov. Jsou odstraněny dopravní závady na komunikacích. Vzniká nové rozsáhlé veřejné prostranství parku s vybavením o rozloze více než 4 hektarů. Kvalitní parkovou výsadbou vzniká dynamický park, který se bude proměňovat v čase.
ParametrHodnota
Délka západního tubusu tunelu1185 m
Délka východního tubusu tunelu1012 m
Šířkové uspořádání v tunelu2+2 jízdní pruhy s přidaným stoupacím pruhem
Návrhová rychlost60 km/h
Povolená rychlost50 km/h
Podélný sklonvíce než 5% (5,8% - výjimka z normy)
Šířka jízdních pruhů 3,5 m
Výška průjezdního profilu4,5 m
Rozloha nového parku4 ha (o ½ více než Roztylské náměstí)

Hlavní cíle studie

  • Snížení hlukové a imisní zátěže celého Spořilova.
  • Vznik veřejného prostranství o výměře 4 ha s parkem, spojení dnes rozděleného Spořilova, zacelení jizvy po Spořilovské spojce.
  • Kapacitní, ekologické a tiché spojení Spořilova s centrem a posléze i s Jižním městem (zelená a tichá tramvajová trať).
  • Snížení dopravního zatížení Spořilova, omezení průjezdu ulicí Hlavní díky novému připojení na Městský okruh v místě dnešní tramvaje, méně autobusů.
  • Bezbariérové propojení od východu k západu (sídliště – starý Spořilov) i od jihu k severu novým parkem, nové pěší a cyklistické trasy.
  • Doplnění občanské vybavenosti v místě zastávek TT.
  • Zvýšení kapacity parkování pro rezidenty ze sídliště.
  • Výběr aktivit v parku podle přání a názorů místních (výsledek participace obyvatel).

Plán přípravy

RokMilník
2017Aktualizovaná společná studie zakrytí a řešení povrchu
2017Projednání Změny ÚPSÚ HMP pro TT Spořilov – Jižní město
2018Proces EIA – předpoklad vydání rozhodnutí
2019Zahájení prací na DÚR, schválení Změny UPSÚ
2020Předpoklad vydání ÚR, zahájení prací na DSP
2021Předpoklad vydání SP, výběr dodavatele
2022-23Předpoklad zahájení realizace, přeložky inženýrských sítí
2023-24Provádění tunelu
2025Kompletní dokončení všech úprav v území

Participace veřejnosti

Pohled očima spořilovských obyvatel byl pro autory studie důležitým vodítkem. Díky několika participačním akcím mohli lépe pochopit jejich názory na dopravní problematiku místa a porozumět, čeho se místní lidé v souvislosti s projektem obávají a co od něj očekávají.

Od února do dubna 2017 probíhal sociologický výzkum o možnostech trávení volného času na Spořilově. Dotazníky vyplnilo 200 místních obyvatel.

V dubnu 2017 se na ZŠ Jižní uskutečnily plánovací workshopy s dětmi. K podobě nového parku nad tunelem tak přidala své podněty i nejmladší generace uživatelů.

V únoru 2017 proběhlo veřejné plánovací setkání, na které přišlo asi 180 lidí. Při moderované diskusi u kulatých stolů se účastníci vyjadřovali k tomu, jak by mělo nové veřejné prostranství — park nad tunelem — fungovat a jak by mělo být vybavené. Nejpodstatnějšími tématy byla doprava, zeleň a bezpečí. Park láká především jako místo k odpočinku i aktivnímu trávení volného času. Lidé si přáli, aby byl přehledný a byla v něm snadná orientace, a samozřejmě i dostatek stromů, v jejichž stínu si mohou posedět. Mnoho lidí se shodlo na tom, že by zde měla být i kavárna.

Menu