Technické řešení tunelu

Tunel je navržen v největší možné délce: západní tubus bude měřit 1185 m, východní tubus 1012 m. Díky tomu mohou být protihlukové stěny, které na tunel z obou stran navazují, jen 100 až 200 metrů dlouhé. Ve městě totiž nikdy nevypadají moc dobře.

Stavba nového tunelu sama o sobě nepředstavuje technicky náročnou konstrukci. Je využito běžné technologie hloubeného, tzv. přesypaného tunelu tvořeného rámovou konstrukcí stěn a stropu. Tím je omezena konstrukční výška na nezbytné minimum. Tunel disponuje samostatnými tubusy pro každý jízdní směr v počtu jízdních pruhů odpovídajícím dnešnímu uspořádání. Trasa tunelu kopíruje současnou trasu Spořilovské jak směrově, tak výškově. Tak je dosaženo minimálního rozsahu zemních prací a fakticky se ve značném rozsahu zakrývá stávající zářez.

Daleko náročnější než technické řešení tunelu bude ovšem organice jeho výstavby. Dnešní Spořilovská spojka nemá dostatečně kapacitní alternativní trasu. Postup výstavby tak musí být podřízen nezbytnému udržení alespoň omezeného provozu ve stávající stopě. Výstavba tunelu bude rozdělena do etap, kdy se každý tubus vybuduje zvlášť, aby byla vždy zachována průjezdná alespoň jedna polovina komunikace (stávající / nové). Tím se sice ovlivní délka výstavby, ale zmenší se dopravní komplikace v okolní uliční síti. Celková doba výstavby, včetně tramvajové trati a dokončení parkových úprav a úprav v přilehlých územích, činí cca 4 roky. Doba výstavby tunelu činí 2-3 roky podle zvolené technologie a rozsahu omezení dopravy.

Řez tunelem v místě zastávky tramvaje Hlavní. Mezi zastávkou a levým tubusem je prostor pro technické zázemí. Spořilovská má v tomto místě 2x větší stoupání, proto je v pravém tubusu třetí pruh. Vpravo je navrhovaný objekt podzemních garáží u polikliniky.

Řez tunelem v úseku mezi zastávkami tramvaje Bratislavská a Hlavní. V ulici Na Chodovci parkují auta a vede tu cyklostezka, od tunelu ji odděluje opěrná stěna porostlá popínavkami. Tramvaje jezdí po stropě tunelu, vlevo od trati vede chodník k zastávce. Mezi oběma pruhy tunelu se skrývá jedno ze dvou technologických center, ve kterých budou umístěna zařízení pro jeho provoz.

Řez tunelem v úseku mezi Chodovskou a zastávkou tramvaje Bratislavská, která bude na jeho stropě. V této části auta ve směru k Chodovské již tunel opustila, je zde pouze jeden tubus pro směr na Jižní Město. Cesta pro pěší vede podél stěny tunelu porostlé popínavkami. Od cesty klesá zelený svah k cyklostezce a chodníku.

Přehledná situace ukazuje umístění tunelu, který kopíruje současnou trasu Spořilovské.

Menu