EIA

Pokračování přípravy

V letních měsících Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo odvolání o. s. SOS Spořilov a o. s. Zdravý Spořilov vůči rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení dle §7 odst. 6 zákona 100/2001 Sb. a potvrdilo rozhodnutí MHMP Odbor životního…
Čtěte více

Přínosy a důsledky

V sekci Přínosy a důsledky naleznete informace o vlivech projektu na dopravu, akustickou situaci a imisní zatížení dotčeného území. Zároveň je odtud přístupný aktuální záznam záměru v informačním systému EIA.
Čtěte více

Závěr zjišťovacího řízení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6…
Čtěte více
Menu